Рішення КМДА щодо утримання собак та котів

Герб України Герб Києва

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія V скликання

РІШЕННЯ

від 25 жовтня 2007 року N 1079/3912

Про врегулювання питань утримання та поводження з собаками і котами в м. Києві

Відповідно до частини другої статті 9 Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження”, Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” та на виконання Указу Президента України від 22.03.2001 N 192/2001 “Про невідкладні заходи щодо забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в Україні”, з метою забезпечення санітарного, епідемічного та епізоотичного благополуччя столиці, захисту населення від хвороб, спільних для тварин і людей.

Правила
утримання собак та котів в м. Києві

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
3. УМОВИ УТРИМАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СОБАК І КОТІВ
4. РЕЄСТРАЦІЯ СОБАК ТА КОТІВ
5. ЗНАХОДЖЕННЯ СОБАК ТА КОТІВ ПОЗА МЕЖАМИ ЇХ ПОСТІЙНОГО УТРИМАННЯ
6. ПРОФІЛАКТИЧНІ ТА ПРОТИЕПІЗООТИЧНІ ЗАХОДИ
7. ТРАНСПОРТУВАННЯ СОБАК ТА КОТІВ
8. УМОВИ УГОД, ПРЕДМЕТОМ ЯКИХ Є СОБАКИ ТА КОТИ
9. ПОХОВАННЯ АБО УТИЛІЗАЦІЯ ТРУПІВ СОБАК ТА КОТІВ
10. КОНТРОЛЬ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ, ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ УТРИМАННЯ ДОМАШНІХ СОБАК ТА КОТІВ
11. УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ (ОБ'ЄДНАНЬ) В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЦИХ ПРАВИЛ
Перелік порід собак, визнаних як потенційно небезпечні

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила утримання домашніх собак та котів в м. Києві (далі – Правила) встановлюють порядок утримання, використання, визначення ступеня небезпечності (соціальної адаптованості) в умовах міста, визначають права та обов’язки власників собак і котів, а також контроль в цій сфері.

1.2. Ці Правила поширюються на підприємства, установи, організації (крім установ Міністерства оборони України, Служби безпеки України і Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, центрального виконавчого органу влади в галузі митної справи), а також на юридичних та фізичних осіб, що утримують собак і котів на території м. Києва.

Вимоги цих Правил щодо власників собак і котів поширюються на осіб, яким ці тварини належать на будь-яких підставах, що не суперечать чинному законодавству.

1.3. Собаки та коти можуть належати на правах власності юридичній або фізичній особі, яка досягла 16 років і спроможна забезпечити умови утримання тварин відповідно до природних (фізіологічних) та видових потреб.

1.4. Відповідальність за дії тварин несуть їх власники, особи, яким тварини належать на інших підставах, що не суперечать чинному законодавству, а також особи, які супроводжують тварину.

1.5. Правила базуються на наступних принципах:

– гуманного ставлення до тварин;

– участі органів місцевого самоврядування і виконавчої влади, громадських організацій тощо та зацікавлених фізичних осіб у заходах щодо вирішення проблем, пов’язаних з утриманням тварин;

– обліку та регулювання чисельності тварин гуманними методами;

– обов’язкового виконання власниками тварин вимог цих Правил, а також ветеринарно-санітарних норм, забезпечення належного епізоотичного та санітарно-епідеміологічного стану у місті;

– забезпечення належних умов для гармонійного співіснування людей та тварин в місті.

1.6. Порушення вимог цих Правил тягне за собою адміністративну та/або кримінальну відповідальність фізичних, юридичних та посадових осіб згідно з вимогами чинного законодавства.

1.7. Ці Правила підлягають перегляду у випадку прийняття інших нормативно-правових актів у цій сфері у порядку, встановленому чинним законодавством.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

– гуманне ставлення до тварин – дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращення якості їх життя тощо;

– домашні собаки та коти – тварини, які утримуються власниками як домашні улюбленці, компаньйони-помічники (поводирі незрячих, охоронці житла та іншого майна тощо), об’єкти комерційного використання, що знаходяться під контролем (наглядом) власника, членів його сім’ї або уповноваженої власником особи;

– бездоглядні тварини – домашні собаки та коти, незалежно від породи та призначення (у тому числі собаки, що мають нашийник з особистим номерним знаком і намордник), які знаходяться без власника та не на прив’язі на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті та інших громадських місцях;

– безпритульні тварини – собаки та коти, які не мають власника;

– власник собаки чи кота – юридична або фізична особа, яка здійснює догляд за твариною, що належить їй на праві власності або на інших підставах, що не суперечать законодавству України;

– відчуження тварини – передача права власності на тварину юридичним чи фізичним особам за процедурами та у спосіб, що не заборонені чинним законодавством;

– поводир незрячого (тварина супроводу) – собака, яка використовується для полегшення пересування в умовах міста інвалідів I або II групи, позбавлених зору, або залишковий зір яких не дає можливості самостійно орієнтуватися в просторі, та які мають обмежені фізичні можливості і потребують допомоги спеціально підготовленої собаки для пересування і спілкування. При цьому тварина повинна пройти підготовку у спеціалізованих закладах з підготовки собак-поводирів та реабілітації інвалідів, по закінченні яких тварина разом з комплектом необхідного спорядження та підтверджуючим документом установленого зразка (що має назву “Собака-поводир сліпого”), передається особі, яка позбавлена зору;

– реєстрація (обов’язкова реєстрація) – система обліку тварин, яку здійснює орган, уповноважений Київською міською державною адміністрацією, шляхом присвоєння тварині індивідуального номера та внесення відповідної інформації до загальної електронної бази непродуктивних тварин у м. Києві;

– загальна електронна база даних непродуктивних тварин у м. Києві – автоматизована система збору, накопичення, обробки та зберігання даних;

– ідентифікація тварин – біркування, чіпування, таврування тварин тощо з присвоєнням особистого ідентифікаційного коду;

– місце або зона для вигулу тварин – територія, на якій власник має право вільного вигулу тварини за умов дотримання вимог цих Правил;

– майданчик для дресирування собак – це огороджена та обладнана відповідно до типового проекту територія, що призначена для дресирування собак;

– екскременти – відходи життєдіяльності тварини;

– потенційно небезпечні собаки – собаки, які згідно з Переліком порід собак визнані як потенційно небезпечні (за переліком, що додається), а також особини, які мають фенотипічні ознаки цих порід. Службові собаки та собаки бійцівських порід є джерелом підвищеної небезпеки;

– собаки, що визнані небезпечними – собаки, які вже проявили неспровоковану агресію до людей і тварин, що підтверджено відповідним протоколом (актом), складеним з дотриманням вимог законодавства України;

– спровокована агресія – агресивна поведінка тварини, викликана навмисними діями;

– шкода, заподіяна третій особі внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварини – шкода, яка призвела до погіршення фізичного або психічного стану здоров’я людини, ушкодження майна, якщо має місце причинний зв’язок між дією цієї тварини та заподіяною шкодою;

– адаптованість собаки в умовах міста – перевірка мінімально необхідного переліку навичок, виконання яких дозволяє визначити стан нервової системи собаки, його керованість, ступінь безпеки собаки по відношенню до її власника й оточення, а також наявність у самого власника навичок керування собакою – визначається шляхом тестування за програмою “Собака-компаньйон”;

– куточок живої природи – складова частина кабінету (відділу, лабораторії, класу) біології загальноосвітніх і позашкільних навчальних, наукових, санаторно-курортних і оздоровчих закладів, які створюються для проведення навчальних, практичних занять з метою здобуття поглиблених знань про живі організми, формування фактичних умінь та навичок, вивчення, спостереження та догляду за рослинами і тваринами, що мають відповідні дозволи санітарних, ветеринарних та інших служб;

– притулки (міні-притулки) для тварин – спеціально обладнані приміщення (території), що належать юридичній або фізичній особі та мають відповідні дозволи санітарних, ветеринарних та інших служб, призначені для утримання виловлених бездоглядних або безпритульних тварин, у т. ч. вилучених або конфіскованих;

– тимчасова ізоляція (карантинування) тварин – тимчасове перебування тварин у пунктах перетримки та притулках (міні-притулках) для утримання тварин до вирішення питань, пов’язаних з їх подальшим утриманням;

– карантинний майданчик – спеціально обладнані ізольовані приміщення, які відповідають передбаченим ветеринарно-санітарним нормам, призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції;

– стерилізація – позбавлення тварини хірургічним або біологічним шляхом здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);

– жорстоке поводження з тваринами – знущання над тваринами, які відносяться до хребетних, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування зазначених тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, або утримання тварин в умовах, які не відповідають їх фізіологічним та видовим особливостям.

3. УМОВИ УТРИМАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СОБАК І КОТІВ

3.1. Власникам собак і котів дозволяється утримувати цих тварин:

– у квартирах, де проживає одна сім’я, за кількістю, обмеженою можливістю забезпечення їм умов утримання відповідно до вимог цих Правил;

– у квартирах, де проживає кілька сімей, лише за письмовою згодою всіх повнолітніх мешканців квартири;

– на території присадибної земельної ділянки за умови, якщо огорожа цієї ділянки забезпечує ізоляцію тварини на цій території та наявна попереджувальна табличка про існування тварини;

– на території і/або приміщенні, що не належить власнику тварини на правах власності за умови письмової згоди власника території і/або приміщення;

– у куточках живої природи у встановленому порядку за погодженням з державними органами санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини;

– на територіях об’єктів будівництва, підприємств, установ, організацій за умов наявності обладнаних приміщень та попереджувальної таблички про існування тварини.

Власники собак, які проживають у багатоквартирних будинках, повинні забезпечувати тишу – попереджувати лай собак у період з 2200 до 0800.

Забороняється утримувати собак та котів у місцях загального користування (коридорах, приміщеннях підвального типу, на сходах, горищах тощо).

3.2. Забороняється утримувати собак незареєстрованими належним чином.

3.3. Якщо відсутня можливість подальшого утримання тварини, її власник зобов’язаний передати тварину у власність іншій особі або здати в притулок (міні-притулок) для тварин.

3.4. При утриманні собак і котів їх власникам необхідно:

– запобігати прояву небезпечних дій з боку тварин, які утримуються, по відношенню до людей, інших тварин або майна;

– забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних норм та громадського порядку;

– упереджувати можливість безконтрольного виходу тварини поза межі місця її утримання.

Якщо власником собаки чи кота є юридична особа, в обов’язковому порядку повинна бути визначена особа, яка безпосередньо несе відповідальність за тварину.

3.5. Власник потенційно небезпечної собаки також зобов’язаний:

– підтвердити її адаптованість в умовах міста шляхом тестування за програмою “Собака-компаньйон”;

– пройти процедуру обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам, згідно з вимогами чинного законодавства.

3.6. Власник собаки, що визнана небезпечною, також зобов’язаний:

– поставити її на особистий облік та пройти процедуру електронної ідентифікації у комунальному підприємстві “Центр ідентифікації тварин”;

– у встановлений термін підтвердити її адаптованість в умовах міста шляхом тестування за програмою “Собака-компаньйон”;

– пройти процедуру обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам, згідно з вимогами чинного законодавства.

3.7. Якщо потенційно небезпечна або визнана небезпечною собака не змогла пройти тестування за програмою “Собака-компаньйон” у встановлений термін, її власник повинен ізолювати таку тварину або передати для охорони об’єктів будівництва, приватних будинків тощо.

3.8. Особи, що займаються дресируванням тварин, повинні мати відповідну професійну підготовку та реєстраційне свідоцтво встановленого зразка.

3.9. При дресируванні або використанні собаки забороняється:

– нацьковувати одну тварину на іншу;

– перевищувати фізіологічне навантаження;

– примушувати тварин до дії або використовувати засоби, що травмують їх.

3.10. При використанні собаки для охорони території повинні бути встановлені попереджувальні надписи про небезпеку.

3.11. Власники собак та котів повинні регулювати приплід власних тварин. З метою регулювання чисельності тварин, які не мають племінної цінності, проводити стерилізацію як гуманний метод до зменшення поголів’я тварин.

3.12. Власникам собак та котів забороняється займатися розведенням тварин:

– з уродженими вадами;

– генетично та фізіологічно несумісних;

– з перевищенням фізіологічного навантаження;

– при неможливості подальшого утримання і влаштування потомства.

3.13. При проведенні масових видовищних, зоотехнічних, спортивних та інших заходів за участю собак і котів організаторам необхідно отримати відповідні дозволи від Управління ветеринарної медицини в м. Києві та від комунального підприємства “Центр ідентифікації тварин”.

3.14. У м. Києві забороняється:

– жорстоко поводитись з тваринами або знущатися, знищувати їх;

– проводити собачі бої, а також селекціонувати, навчати та використовувати собак для боїв;

– використовувати собак та котів для отримання з них м’яса і шкурок;

– навчати собак атакувати людину в життєво важливі органи;

– купати тварин на території міських пляжів та у фонтанах.

4. РЕЄСТРАЦІЯ СОБАК ТА КОТІВ

4.1. Реєстрація домашніх собак і котів проводиться з метою:

– єдиного обліку цих тварин у місті, у т. ч. для організації пошуку загублених тварин та повернення їх власникам;

– контролю за чисельністю безпритульних тварин;

– здійснення контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог;

– забезпечення епізоотичного благополуччя;

– вирішення проблемних питань і конфліктних ситуації, пов’язаних з утриманням домашніх собак та котів в м. Києві.

4.2. Реєстрація проводиться одноразово і вважається дійсною протягом усього життя тварини, крім випадків втрати або пошкодження жетону.

4.3. Обов’язкову реєстрацію здійснює комунальне підприємство “Центр ідентифікації тварин” як уповноважений орган Київської міської державної адміністрації.

4.4. Обов’язковій реєстрації підлягають собаки, що належать на правах власності або інших підставах фізичним або юридичним особам і перебувають на території м. Києва.

Власник собаки повинен зареєструвати тварину протягом 30 діб з моменту її відчуження іншою особою.

Особи, які проживають (зареєстровані) поза межами м. Києва, але перебувають на території м. Києва з собакою більше 30 діб, повинні зареєструвати тварину у встановленому порядку.

4.5. Реєстрація котів проводиться за бажанням власника.

4.6. У випадках втрати реєстраційного посвідчення, номерного індивідуального знаку тварини, зміни її власника або місця його проживання (реєстрації) обов’язково проводиться перереєстрація тварини.

Тварини, власники яких не здійснили перереєстрацію, вважаються зареєстрованими не належним чином.

4.7. Реєстрація або перереєстрація тварин здійснюється в комунальному підприємстві “Центр ідентифікації тварин”, у т. ч. його районних представництвах, службових приміщеннях житлово-експлуатаційних організацій, у т. ч. ЖБК, ОСББ тощо (у відповідності до узгодженого графіка), за місцем проживання (реєстрації) власника.

В окремих випадках реєстрація або перереєстрація тварин може проводитись безпосередньо за місцем проживання (реєстрації) власника.

4.8. Сплата за реєстрацію та перереєстрацію тварини проводиться безпосередньо під час проведення реєстрації відповідно до встановлених тарифів.

4.9. Для проведення реєстрації або перереєстрації власник тварини повинен обов’язково мати при собі паспорт, відповідний документ, що підтверджує наявність у нього пільг, та інші документи, що підтверджують проведення протиепізоотичних заходів (щеплень), походження, ідентифікації реєстрованої тварини.

Присутність реєстрованої тварини при проведенні реєстрації є обов’язковою.

4.10. Процедура реєстрації передбачає заповнення відповідної форми з відомостями щодо власника тварини (П. І. Б., дата народження, адреса, телефон), виду тварини, породи, клички, дати народження або відчуження, проведення протиепізоотичних заходів (щеплень) та інше із подальшим внесенням цієї інформації до загальної електронної бази даних непродуктивних тварин в м. Києві. Ця інформація є конфіденційною та надається лише у випадках, що передбачені чинним законодавством.

4.11. Центр зобов’язаний у 15-денний термін з моменту реєстрації або перереєстрації видати власнику зареєстрованої тварини реєстраційне посвідчення та номерний індивідуальний знак (жетон) тварини, друковане видання “Правила утримання домашніх собак та котів в м. Києві”, а також ознайомити власника тварини з ветеринарно-санітарними вимогами щодо її утримання. Факт ознайомлення з документами підтверджується підписом власника тварини.

Власник тварини може отримати вищезазначені документи та інформаційні матеріали у Центрі або його районних представництвах на протязі 30 діб з кінцевого терміну дати видачі. Не витребувані у встановлений термін документи передаються у встановленому порядку до житлово-експлуатаційних організацій, у т. ч. ЖБК, ОСББ тощо, для подальшої їх передачі власнику тварини.

4.12. Юридичні або фізичні особи, крім визначених пільгових категорій, які утримують собак, обов’язково сплачують за утримання собак відповідно до встановлених тарифів.

Плата за утримання собак з фізичних осіб нараховується житлово-експлуатаційними організаціями, у т. ч. ЖБК, ОСББ тощо, на території обслуговування яких проживає власник собаки: квартиронаймачам, власникам квартир та приватних малоповерхових та середньоповерхових будинків.

Отримані кошти використовуються згідно з розподілом, що затверджується розпорядженням Київської міської державної адміністрації.

Плата за утримання собак від юридичних осіб нараховується на підставі укладених з Центром угод, вноситься на рахунок Центру і спрямовується на виконання заходів Київської міської програми вирішення проблем з утриманням домашніх та інших тварин, затвердженої рішенням Київської міської ради від 27.11.2003 р. N 213/1087.

5. ЗНАХОДЖЕННЯ СОБАК ТА КОТІВ ПОЗА МЕЖАМИ ЇХ ПОСТІЙНОГО УТРИМАННЯ

5.1. Власники собак та котів та/або відповідальні особи за дорученням власника тварини (супроводжувальні особи) мають право знаходитись з собакою або котом поза межами її постійного утримання (супроводжувати її).

5.2. Забороняється супроводжувати тварин у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

5.3. Особа, яка супроводжує тварину, зобов’язана забезпечити безпеку:

– супроводжуваної тварини;

– оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною твариною;

– дорожнього руху при проходженні з твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.

5.4. Забороняється супровід потенційно небезпечних собак та собак, які визнані небезпечними, особам, яким не виповнилося 16 років, психічно хворим або фізично неспроможним керувати твариною.

Дозволяється супровід інших тварин особою, якій виповнилося 14 років.

5.5. Дозволяється виводити собак за межі квартири, території подвір’я, організацій, підприємств тощо лише на повідку з прикріпленим до нашийника особистим номерним знаком, а потенційно небезпечних собак та собак, що визнані небезпечними, обов’язково на короткому повідку (не більше 1,2 м) і в наморднику.

5.6. Особа, яка супроводжує собаку чи кота, також зобов’язана:

– здійснювати вигул собак без повідка лише в місцях та зонах для вигулу тварин, які позначені відповідними знаками або надписами;

– прибирати екскременти за своїми тваринами в під’їздах багатоквартирних будинків, сходах, ліфтах та інших місцях загального користування (ця вимога не поширюється на власників собак-поводирів);

– навчати собак за визнаними навчальними програмами без повідків і намордників на майданчиках для дресирування.

Власники собаки, яку визнано небезпечною, не мають права вигулювати цих собак без повідка та намордника на території місць або зон для вигулу тварин.

5.7. Не дозволяється приводити тварин (крім собак-поводирів) у приміщення магазинів і кафе (крім спеціалізованих магазинів для тварин), об’єктів громадського харчування, установ охорони здоров’я, освіти та культури, на територію дитячих та спортивних майданчиків.

5.8. Забороняється залишати тварин бездоглядними. Бездоглядні тварини підлягають вилову із подальшим утриманням у притулку безпритульних тварин. Пошук загублених тварин здійснює комунальне підприємство “Центр ідентифікації тварин”.

6. ПРОФІЛАКТИЧНІ ТА ПРОТИЕПІЗООТИЧНІ ЗАХОДИ

6.1. Собаки та коти, незалежно від породи, починаючи з 3-місячного віку повинні щорічно в обов’язковому порядку бути щеплені проти сказу у закладах ветеринарної медицини або лікарів ветеринарної медицини, діяльність яких відповідно ліцензована.

6.2. Всі власники собак та котів зобов’язані на вимогу від посадових осіб закладів ветеринарної медицини надавати тварин для огляду, діагностичних досліджень, профілактичних щеплень та обробок.

У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання власник повинен негайно ізолювати таку тварину і звернутися до ветеринарного лікаря.

Тимчасова ізоляція тварин може проводитись у встановленому порядку, якщо тварина є небезпечною для оточуючих.

6.3. У випадку укусу або травмування собакою чи котом людини, власник або постраждала особа повинні негайно інформувати державні заклади охорони здоров’я і ветеринарної медицини.

6.4. Про кожний випадок укусу домашніх собак та котів дикими тваринами, бездоглядними чи безпритульними собаками або котами, а також при підозрі захворювання тварин на сказ власник повинен негайно повідомляти установу державної ветеринарної медицини та ізолювати таких тварин.

6.5. Необхідно надавати притулок для тимчасової ізоляції собак та котів у випадку, якщо на це є відповідне рішення органів санітарно-епідеміологічної служби чи закладу державної ветеринарної медицини, а також таких, що завдали тілесних ушкоджень людині або іншій тварині.

7. ТРАНСПОРТУВАННЯ СОБАК ТА КОТІВ

7.1. Транспортування тварин у наземному громадському транспорті дозволяється:

– при відсутності знаку заборони при вході;

– на задній площадці транспортного засобу;

– при наявності індивідуального номерного знаку і свідоцтва про реєстрацію тварини;

– для собак середніх та крупних порід на короткому повідку і у наморднику, для собак дрібних порід та котів у спеціальних контейнерах, що забезпечують надійну ізоляцію тварини, а також безпечні для її здоров’я;

– за умов дотримання громадського порядку та чистоти в місцях загального користування і гарантії безпеки іншим особам чи тваринам.

7.2. Під час транспортування тварини особа, яка її супроводжує, повинна упереджувати порушення санітарно-гігієнічних умов.

Під час транспортування тварини особа, яка її супроводжує, несе відповідальність за її життя та здоров’я.

7.3. Транспортування та сплата за перевезення тварин здійснюється у відповідності з правилами транспортної організації, що здійснює перевезення.

8. УМОВИ УГОД, ПРЕДМЕТОМ ЯКИХ Є СОБАКИ ТА КОТИ

8.1. Право власності на тварин охороняється згідно з чинним законодавством. Документом, підтверджуючим право власності на тварину, є договір купівлі-продажу, оренди, дарування тощо, оформлений належним чином, та/або реєстраційне посвідчення.

Відмова власника собаки чи кота від прав на власність не звільнює його від прав та обов’язків по утриманню та відповідальності за цю тварину до передачі її іншій особі.

8.2. Дозволяється відчуження тварин особам, які досягли 18 років, або особам, яки досягли 16 років, за письмовою згодою батьків цієї особи або осіб, що їх заміняють.

8.3. Дозволяється відчуження собак віком не менше 2-х місяців, котів – 3-х місяців.

8.4. Відчуження тварин у якості подарунків або призів дозволяється лише за попереднім погодженням з майбутнім власником цієї тварини.

8.5. Відчужувач повинен надати набувачу достовірну інформацію про походження, стан здоров’я та проведення профілактичних заходів, а також особливості умов утримання відчужуваної тварини.

8.6. Відомості про відчуження собаки, що визнана небезпечною, із зазначенням П. І. Б., адреси, телефону нового власника та інших відомостей, повинні надаватися її попереднім власником до Центру у 30-денний термін.

8.7. Продаж тварин повинен здійснюватися у місцях, що відповідають ветеринарно-санітарним вимогам.

8.8. Дозволяється продаж собак та котів:

– на території власника тварини;

– у розплідниках племінних тварин, які зареєстровані належним чином;

– у притулках (міні-притулках);

– під час проведення спеціалізованих заходів (виставки, аукціони тощо);

– на торгових місцях у спеціалізованих закладах торгівлі, які обладнані відповідним чином.

У місцях продажу тварин повинні бути створені умови (фізіологічні та зоопсихологічні), що відповідають виду тварини, її віку; підтримуватися необхідні параметри мікроклімату приміщення: температура повітря, режим вологості та вентиляція; оздоблювальні матеріали повинні легко піддаватись дезінфекції; повинно забезпечуватись регулярне прибирання та дезінфекція.

Місця для продажу тварин повинні бути обладнані таким чином, щоб тварину було видно, але при цьому до неї не було б фізичного доступу третіх осіб.

Забороняється продаж тварин у невизначених спеціально для цього місцях та без відповідних ветеринарних документів встановленого зразку.

9. ПОХОВАННЯ АБО УТИЛІЗАЦІЯ ТРУПІВ СОБАК ТА КОТІВ

9.1. У випадку смерті або загибелі тварини її власник зобов’язаний негайно повідомити заклад ветеринарної медицини з метою отримання свідоцтва про смерть тварини.

Забороняється кремація або поховання трупів тварин без свідоцтва про смерть тварини.

На підставі отриманого документа власник тварини повинен у 10-денний термін письмово проінформувати комунальне підприємство “Центр ідентифікації тварин” про факт та причину смерті тварини для внесення змін до загальної електронної бази даних непродуктивних тварин у м. Києві.

9.2. Не дозволяється викидати трупи собак та котів в контейнери для збору сміття чи захоронювати їх у не відведених для цього місцях.

9.3. Відшкодування витрат, пов’язаних з транспортуванням трупів тварин, їх похованням або утилізацією проводиться власниками тварин відповідно до встановлених тарифів.

10. КОНТРОЛЬ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ, ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ УТРИМАННЯ ДОМАШНІХ СОБАК ТА КОТІВ

10.1. Структурні підрозділи ГУ МВС України в м. Києві:

10.1.1. Здійснюють контроль за дотриманням вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів у цій сфері.

10.1.2. Уповноважені на документування правопорушень у сфері утримання тварин передають адміністративні матеріали до відповідних органів згідно з чинним законодавством для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.

10.1.3. Здійснюють охорону громадського порядку під час вилучення тварини за умов наявності рішення суду або на інших законних підставах.

10.2. Управління ветеринарної медицини в м. Києві:

10.2.1. Здійснює контроль за додержанням юридичними та фізичними особами ветеринарно-санітарних вимог.

10.2.2. Забезпечує організацію проведення протиепізоотичних заходів.

10.3. Районні у м. Києві державні адміністрації:

10.3.1. Координують діяльність підпорядкованих підприємств, установ, організацій щодо дотримання вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів у цій сфері.

10.3.2. Забезпечують діяльність адміністративних комісій району.

10.3.3. Створюють та координують роботу районних комісій по контролю за дотриманням вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів у цій сфері.

10.3.4. Визначають територію та забезпечують обладнання майданчиків для дресирування собак відповідно до розроблених проектних пропозицій.

10.3.5. Визначають територію та забезпечують облаштування належним чином місць та зон для вигулу собак.

10.4. Головне управління контролю за благоустроєм м. Києва:

10.4.1. Здійснює контроль за додержанням встановленого чинними нормативними актами порядку експлуатації та утримання місць та зон для вигулу, майданчиків для дресирування собак, а також їх нормативного, санітарного та технічного стану.

10.5. Управління житлово-комунального господарства:

10.5.1. Координує діяльність житлово-експлуатаційних організацій (контор), у т. ч. ЖБК, ОСББ тощо, незалежно від форм власності та підпорядкування щодо забезпечення контролю за дотриманням вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів у цій сфері.

10.5.2. Забезпечує цільове використання коштів, що надходять як плата за утримання собак.

10.5.3. Здійснює обслуговування та забезпечує відповідний технічний та санітарний стан закріплених за ними місць та зон для вигулу тварин, а також майданчиків для дресирування собак.

10.6. Житлово-експлуатаційні організації (контори) незалежно від форм власності та підпорядкування, у т. ч. ЖБК, ОСББ тощо:

10.6.1. Утримують у належній чистоті території дворів і прибудинкових територій.

10.6.2. Забезпечують в межах своїх повноважень контроль та уповноважені на документування правопорушень у цій сфері з подальшою передачею адміністративних матеріалів до відповідних органів.

10.6.3. Формують та надають за запитом оновлені списки власників тварин комунальному підприємству “Центр ідентифікації тварин”.

10.6.4. Тримають підвали, горища та інші технічні приміщення в будинках, що знаходяться на їх утриманні, закритими або відповідно обладнаними для запобігання проникненню до них тварин.

10.6.5. Забезпечують інформування мешканців будинків, що знаходяться на їх утриманні, про вимоги цих Правил, а також проведення протиепізоотичних заходів, необхідність обов’язкової реєстрації (перереєстрації) тварин. Безкоштовно надають службові приміщення для проведення профілактичних щеплень проти сказу, реєстрації (перереєстрації) тварин фахівцям ветеринарної медицини та працівникам комунального підприємства “Центр ідентифікації тварин”.

10.6.6. Сприяють посадовим особам у виконанні своїх посадових (службових) обов’язків щодо дотримання вимог цих Правил.

10.7. Київська міська санітарно-епідеміологічна станція:

10.7.1. Проводить нагляд та прогноз епідемічної ситуації із зооантропонозів на території міста та надає пропозиції щодо її поліпшення.

10.7.2. Забезпечує дотримання єдиних вимог щодо здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду.

10.7.3. Проводить поточний та ретроспективний аналіз показників звернень населення за медичною допомогою з приводу укусів людей собаками і котами в м. Києві та надає інформацію за запитом відповідних органів, підприємств, організацій.

10.7.4. Складає в межах своїх повноважень протоколи (акти) про порушення вимог санітарно-епідеміологічного стану приміщень відповідно до чинного законодавства.

10.8. Компетентні органи, підприємства та організації в сфері утримання домашніх собак та котів здійснюють свої повноваження на підставах, визначених нормативно-правовими актами, рішеннями Київської міської ради і розпорядженнями Київської міської державної адміністрації, а також згідно зі своїми затвердженими Положеннями чи Статутами з дотриманням вимог законодавства України.

11. УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ (ОБ’ЄДНАНЬ) В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЦИХ ПРАВИЛ

11.1. Громадські організації (об’єднання), що діють у сфері утримання, використання та захисту тварин від жорстокого поводження, за згодою:

– сприяють проведенню загальноміських протиепізоотичних та протиепідемічних заходів;

– беруть участь у розробці проектів нормативно-правових актів, пов’язаних з утриманням домашніх собак та котів;

– беруть участь у проведенні рейдів-перевірок щодо дотримання вимог цих Правил юридичними та фізичними особами;

– сприяють організації та проведенню інформаційно-просвітницьких заходів, тематичних лекцій, семінарів, конференцій, виставок з метою забезпечення виховної роботи з питань утримання тварин;

– беруть участь у вирішенні питань, що потребують колегіального обговорення та професійних консультацій у сфері, пов’язаній з поводженням, використанням та захистом тварин від жорстокого поводження.

11.2. Громадські організації (об’єднання) надають відповідну інформацію за запитом підприємств, установ, організацій в порядку, встановленому чинним законодавством.

11.3. Громадські організації (об’єднання) отримують інформацію за запитом з питань, пов’язаних з утриманням тварин, від установ, організацій та підприємств в межах їх компетенції в порядку, встановленому чинним законодавством.

 Заступник міського голови –
секретар Київради
                                                                                                                               О. Довгий

Додаток
до Правил утримання домашніх собак та котів у м. Києві

Перелік
порід собак, визнаних як потенційно небезпечні

1. Акіта-іну.

2. Американський бульдог.

3. Американський стафордширський тер’єр.

4. Англійський мастиф.

5. Аргентинський дог.

6. Бельгійська вівчарка.

7. Бернський зенненхунд.

8. Бордоський дог.

9. Бразильська філа.

10. Бульмастиф.

11. Бультер’єр.

12. Доберман.

13. Кавказька вівчарка.

14. Кане корсо.

15. Мастіно неаполетано.

16. Московська сторожова.

17. Німецька вівчарка.

18. Німецький дог.

19. Перо преса канаріо.

20. Південноруська вівчарка.

21. Пітбультер’єр.

22. Різеншнауцер.

23. Родезійський ріджбек.

24. Ротвейлер.

25. Середньоазіатська вівчарка.

26. Тосаіну.

27. Чорний тер’єр.

28. Німецький боксер.

29. Фокстер’єр.

30. Ягтер’єр німецький.

Примітка. Перелік порід поповнюється з надходженням нових даних.

  Заступник міського голови –
секретар Київради
                                                                                                                               О. Довгий

Додаток 2
до рішення Київради
від 25 жовтня 2007 р. N 1081/3914

Положення
про правила тестування собак за програмою “Собака-компаньйон”

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Тестування проводиться за запрошеннями власників собак.

Організатором проведення тестування собак за програмою “Собака-компаньйон” (далі – тестування) є комунальне підприємство “Центр ідентифікації тварин” (далі – Центр).

Центр встановлює склад комісії, що проводить оцінку тестування, до якого входять: суддя (інструктор-кінолог), провідний спеціаліст відділу обліку та реєстрації Центру та секретар комісії.

До тестування собак за програмою “Собака-компаньйон” допускаються всі власники собак, які успішно пройшли співбесіду на компетентність, або ті, які пред’явили офіційні підтвердження своєї компетентності. Учасники, які вперше беруть участь в тестуванні собак і ще не одержали відповідне підтвердження своєї компетентності, повинні в усній формі успішно пройти відповідний тест. Це необхідно зробити до початку роботи із собакою в практичній частині тестування.

Питання по тестуванню власників собак на компетентність знаходяться у розділі “A” цього Положення.

До проходження тестування допускаються собаки всіх порід і розмірів. Мінімальний вік собаки повинен бути не менше 12 місяців.

Також перед проходженням тесту власник зобов’язаний пред’явити реєстраційне посвідчення та ветеринарні документи встановленого зразка на собаку, яка проходить тестування. Собака, яка проходить тестування, обов’язково повинна мати жетон з індивідуальним ідентифікаційним номером, прикріпленим до нашийника.

Суддя має право при недотриманні власником собаки, яка проходить тестування, порядку й безпеки, перервати або припинити процедуру тестування.

Рішення судді є остаточним і оскарженню не підлягає.

Щоб бути допущеним до тестування розділу “C” згідно з цим Положенням учасник тесту повинен набрати мінімум 40 балів у вправах розділу “В” цього Положення. Суддя сам визначає, здає або не здає собака розділ “B” цього Положення.

При тестуванні собаки згідно з розділом “C” цього Положення суддя сам визначає, здає чи не здає собака цей розділ.

Для здачі випробувань за програмою “Собака-компаньйон” собака повинна бути представлена безпосередньо власником або особою, що проживає в тій же сім’ї.

Між випробуваннями згідно з розділами цього Положення немає терміну очікування.

Дозволяється участь у випробуваннях собаки в будь-якому нашийнику, крім суворого та радіокерованого. Також не дозволяється кріпити повідок до нашийника в режимі “зашморг”.

Здача тестування згідно з розділом “C” цього Положення повинна обов’язково проходити в умовах, максимально наближених до типових міських.

Для успішного проходження тестування необхідно набрати не менш 40 балів у розділі “B” і одержати залік по навичках вправи 1 і 2 розділу “C” цього Положення.

Власники із собаками, що одержали за результатами тестування згідно з розділом “B” цього Положення не менш 51 бала і успішно здали навички вправи 1 – 3 розділу “C” цього Положення, нагороджуються пам’ятним знаком.

Всі власники, що успішно пройшли тестування зі своїми собаками, одержують від Центру сертифікати та жетони, зразки яких визначаються Центром.

2. РОЗДІЛ “A” – ТЕСТ НА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДЛЯ ВЛАСНИКІВ СОБАК

Перелік питань

1. Нормативна база.

1.1. Права власників тварин.

1.2. Порядок реєстрації собак у м. Києві.

1.3. Правила поводження з собакою у громадських місцях.

1.4. Правила супроводу собаки до місць або зон вигулу.

1.5. Відповідальність власника собаки за шкоду, заподіяну майну або здоров’ю іншої особи.

1.6. Дії власника собаки у разі виникнення інциденту з укусом його собакою людини або тварини.

1.7. Перелік місць, в яких забороняється знаходитись з собакою.

1.8. Правила страхування відповідальності власника собаки за шкоду, заподіяну третій особі.

1.9. Правила транспортування собак громадським транспортом.

1.10. Перелік документів, які обов’язково повинні бути оформлені на собаку.

1.11. Дії власника собаки у випадку, якщо його собаку було загублено.

2. Умови утримування собак.

2.1. Вимоги до власника щодо обов’язкового щеплення його собаки. Від яких хвороб проводиться обов’язкове щеплення собак? Як часто потрібно проводити повторне обов’язкове щеплення?

2.2. Ознаки зараження собаки гельмінтами. Як часто потрібно проводити дегельмінтизацію собак?

2.3. Хвороби собак, які можуть бути небезпечними для людей. Їх загальні ознаки.

2.4. Ознаки захворювання собаки. Вимірювання температури у собак. Дії власника у разі виявлення у собаки ознак захворювання.

2.5. Дірофіляріоз. Ознаки і профілактика.

2.6. Ознаки захворювання собаки на бабезіоз (піроплазмоз). Дії власника у разі виявлення у собаки ознак цього захворювання.

2.7. Тепловий удар.

2.8. Перша допомога собаці у випадку порізів, проколів та інших подібних ушкоджень.

2.9. Умови утримання собак у багатоквартирних будинках або у вольєрах. Годування та поїння собаки. Мінімальна добова потреба у вигулі собаки. Моціон.

3. Поведінка собаки (загальні поняття).

3.1. Що треба робити, якщо Ваш собака почав бійку з іншим собакою?

3.2. Що треба робити, якщо на Вас напав інший собака?

3.3. Що треба робити, якщо на Вашого собаку напав інший собака?

3.4. Яким Ви бачите свого собаку наприкінці виховання?

4. Про що це говорить:

– ваш собака активно метляє хвостом;

– вишкірився;

– прищулив вуха;

– придібгав хвіст.

5. Які методи виховання тварин Ви знаєте?

6. Яким чином потрібно винагороджувати собаку?

7. Яким чином можна покарати собаку?

8. В яких випадках, на Вашу думку, собака може проявляти агресію?

9. Що, на Вашу думку, є спровокована і неспровокована агресія?

10. Адаптація собаки в умовах міста (загальні поняття).

3. РОЗДІЛ “B” – ЗАГАЛЬНА СЛУХНЯНІСТЬ СОБАКИ

Вправи виконуються на майданчику для дресирування собак або в природних умовах.

Максимальна кількість умовних балів – 60. Кожна вправа починається й закінчується у базовій позиції “Поруч” (собака сидить поруч зліва від власника).

Мінімум 40 балів потрібно, щоб учасник був допущений до розділу “C” цього Положення.

Забороняється використовувати засоби, що спонукують:

– ласощі;

– предмети гри.

Якщо власник через фізичне нездужання не може виконати ту або іншу частину вправи, то він повинен повідомити про це суддю до початку тестування.

Якщо фізичне нездужання власника не дозволяє вести собаку ліворуч, то в такому випадку собаку дозволяється вести аналогічно праворуч.

Дозволяється хвалити собаку після кожної виконаної вправи без використання засобів, що спонукують.

Команди можуть подаватися на будь-якій мові, але не повинні змінюватися в процесі здачі випробування.

Перед виконанням вправи 1 дресирувальник здає рапорт судді, під час якого собака повинен перебувати в наморднику біля ноги власника, після чого демонструється рукостискання судді, і в цей час собака повинен бути абсолютно спокійним. Якщо собака проявляє реакцію, то подальше проходження тестування припиняється.

Вправа 1. “Поруч на повідку” і демонстрація байдужості до пострілу – 15 балів.

Коли власник і собака демонструють вправу “Поруч на повідку”, мають бути зроблені мінімум 2 постріли (але не тоді, коли власник із собакою проходять через групу людей). При цьому собака повинен залишатися байдужим до звуку пострілів. Якщо собака демонструє панічний страх або агресивне поводження, то він негайно знімається з випробувань. Якщо собака демонструє певний острах або агресію до пострілів, залишаючись при цьому під контролем власника, то ця вправа вважається частково виконаною і відбувається відрахування балів.

Повний бал зараховується тільки тому собаці, що виявив себе абсолютно байдужим до пострілів.

Постріли повинні бути зроблені з відстані 15 кроків з 5-секундним інтервалом між двома пострілами. Рекомендується використовувати спортивний пістолет 6 – 9 мм калібру. Якщо в судді з’являються сумніви, то йому дозволяється зробити додаткові постріли, щоб протестувати собаку.

Постріли можуть бути зроблені тільки під час вправи “Поруч на повідку”.

Вправа 2. “Сидіти” під час руху – 10 балів.

Перед початком виконання власник знімає повідок.

З базової позиції власник і собака починають рух по команді “Поруч” уперед по прямій лінії. Пройшовши мінімум 10 кроків, власник дає команду голосом “Сидіти!”. Собака негайно повинен виконати команду, а власник, не змінюючи швидкості, проходить ще 20 кроків. Власник зупиняється й розвертається до собаки. За сигналом судді власник підходить до собаки й займає базову позицію (собака сидить поруч зліва від власника).

До 5-ти балів віднімається, якщо собака по команді “Сидіти!” лягає або встає.

Вправа 3. “Лежати!” під час руху й “До мене!” – 15 балів.

З базової позиції власник і собака починають рух по команді “Поруч” уперед по прямій лінії. Пройшовши мінімум 10 кроків, власник дає команду голосом “Лежати!”. Собака повинен швидко виконати команду, а власник проходить ще 20 кроків по прямій лінії, зупиняється й розвертається до собаки. Після знака судді власник підкликає собаку командою “До мене!”. Собака при підході повинен виявити зацікавленість і швидкість виконання команди, швидко підбігти та близько сісти прямо перед власником.

По команді “Поруч!” собака повинен швидко зафіксувати себе в базовій позиції (собака сидить зліва від власника).

До 5-ти балів знімається, якщо по команді “Лежати!” собака сідає або зупиняється стоячи, враховуючи те, що друга частина вправи – команди “До мене!” і “Поруч!” – виконана коректно і без помилок.

Вправа 4 (на витримку). “Лежати” при відволікаючих обставинах – 20 балів.

Перед тим, як інший власник із собакою готуються почати вправу по слухняності згідно з вправою 2 цього розділу, перший власник дає собаці команду “Лежати!” у місці, зазначеному суддею. Після цього власник відходить від собаки на 20 кроків, не залишаючи поруч ніякого предмета (повідок та ін.). Власник повинен спокійно стояти спиною до собаки.

Собака залишається лежати, поки інший собака не закінчив вправи 2 і 3 цього Положення. Після закінчення вправи 3 за сигналом судді власник підходить до собаки й займає базову позицію, після чого дає собаці команду “Сидіти!”.

Власник не повинен рухатися, знаходячись в зазначеному місці, поки суддя не попросить його забрати собаку.

Рухи власника, замаскована допомога собаці, а також зміна собакою лежачого положення розглядаються суддею як помилки і приводять до відрахування балів. Бали знімаються, якщо собака сідає або встає з лежачого положення, при цьому залишаючись у зазначеному місці. Якщо собака відходить більш ніж на 3 метри від призначеного місця до того, як інший собака закінчив вправу 3 цього розділу, то відбувається часткове відрахування балів. До 5-ти балів знімається, якщо собака піднімається з лежачого положення під час підходу власника до собаки.

4. РОЗДІЛ “C” – ПОВОДЖЕННЯ СОБАКИ В МІСЬКИХ УМОВАХ

Вправи повинні бути виконані по можливості в міських умовах або в максимально наближених до міських. Присутні тільки суддя із секретарем і учасник із собакою.

За результатами тестування згідно з цим Положенням бали не нараховуються. Загальне враження судді по поводженню собаки в міських умовах є вирішальним чинником у визначенні: чи здано тестування згідно з цим Положенням.

Суддя може ухвалити рішення щодо проходження собакою тестування даного розділу згідно з цим Положенням в наморднику.

Вправа 1. Поводження собаки в умовах міста.

За сигналом судді власник із собакою на повідку йдуть вулицею (дорогою). Суддя знаходиться за ними на певній дистанції. Собака повинен йти поруч із власником (зліва від власника, поруч з коліном). Собака не повинен відхилятися або забігати вперед.

Собака не повинен реагувати на рух машин, пішоходів і т. п.

Людина пробіжить повз собаку. Потім велосипедист проїде повз собаку, і він не повинен звертати увагу на цих людей. Пробіжка пішохода й проїзд велосипедиста демонструються з боку собаки. Після цих вправ дресирувальник підходить до судді, потискає йому руку й розмовляє з ним. Під час бесіди собака може сидіти, лежати або стояти.

Вправа 2. Поводження собаки в ускладнених умовах.

По сигналу судді власник разом із собакою рухаються крізь сильний пішохідний потік. Під час руху власник повинен двічі зупинитися. Перший раз собака по команді сідає, другий раз собака по команді лягає. Собака повинен виконати ці команди. Під час цієї вправи повинні бути чутні різні міські шуми, такі як шум проїжджаючого поїзда, автомобілів, гудки, сирени і т. п.

Собака повинен спостерігати за власником і залишатися спокійним і зібраним.

Місцем для цієї вправи можуть бути залізнична станція, автобусна зупинка, спортивна арена і т. п. (дозволяється симулювати міські умови, використовуючи для цього транспортні засоби, місця для паркування автомобілів тощо).

Вправа 3. Поводження собаки, залишеної без власника.

По сигналу судді власник разом із собакою починають рух по пішохідній доріжці. Пройшовши невелику відстань, власник прив’язує собаку до паркану, стовпа і т. п. Після цього власник ховається й перебуває поза полем зору собаки протягом 2-х хвилин. У цей час інший учасник із собакою проходять по тій же доріжці повз прив’язаного собаку на відстані 15-ти кроків від нього.

Собака, що проходить тестування, повинен залишатися спокійним і зібраним (собака, який рухається, не повинен бути агресивним стосовно інших собак).

5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

Зміни та доповнення до цього Положення можуть бути внесені у порядку, встановленому чинним законодавством.

Заступник міського голови –
секретар Київради


О. Довгий

Додаток 3
до рішення Київради
від 25 жовтня 2007 р. N 1081/3914

Положення
про функціонування майданчиків для дресирування собак

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положенням про функціонування майданчиків для дресирування собак (далі – Положення) встановлюються основні вимоги до нормативного, санітарного та технічного стану цих об’єктів, а також умов їх експлуатації.

1.2. Майданчики для дресирування собак створюються з метою:

– здійснення контролю за системою дресирування собак;

– підвищення рівня керованості та адаптованості в умовах міста собак всіх порід;

– проведення тестування за програмою “Собака-компаньйон” з метою встановлення ступеня адаптації тварини в умовах міста, у т. ч. потенційно небезпечних собак та собак, яких визнано небезпечними;

– проведення виховної роботи з підлітками та молоддю, включаючи допризовну підготовку;

– сприяння проведенню інформаційно-просвітницьких заходів щодо утримання, використання та захисту від жорстокого поводження тварин у м. Києві.

1.3. Виконання п. 1.2 передбачає вирішення цілої низки соціальних проблем, а саме:

– зменшення кількості конфліктів, пов’язаних з порушеннями власниками собак вимог Правил утримання домашніх собак та котів у м. Києві;

– зменшення випадків покусів собаками людей або інших тварин;

– зменшення кількості бездоглядних та безпритульних тварин;

– формування гуманного відношення до тварин.

1.4. Майданчики для дресирування собак повинні бути облаштовані у відповідності до проектних рекомендацій.

2. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

2.1. Майданчик для дресирування собак – це огороджена та обладнана відповідно до типового проекту територія, що призначена для дресирування собак.

2.2. Майданчики розташовуються на території змішаної забудови, рекреаційних територіях загального користування, лісопаркових зонах, на резервних і неосвоєних ділянках, у смузі відчуження залізниць, автомагістралей тощо.

2.3. Відстань від майданчика до житлових будинків, дитячих та спортивних майданчиків та об’єктів соціальної сфери повинна становити не менш ніж 150 метрів.

У залежності від місця розташування майданчиків, наявності натуральних і штучних екранів, що перешкоджають візуальному контакту та поширенню звуку, а також за дотриманням санітарних норм мінімальну відстань може бути змінено.

2.4. Під створення майданчика виділяється територія 1720 кв. м (стандартний проект) або 1483 кв. м (міні-проект, рекомендований для центральних районів міста).

2.5. Покриття майданчика повинно забезпечувати добрий дренаж, бути зручним для регулярного прибирання та поновлення: газон з щільною та низькою рослинністю (злакові трави висотою від 3 до 5 см) на основі піщано-земляного ґрунту. Поверхня повинна бути рівною і не мати потенційної небезпеки травматизму для людей та тварин.

2.6. Для забезпечення безпеки майданчик обладнується сітчастою, ґратчастою або глухою огорожею висотою не менш 1,8 м (що має ворота й хвіртку) та обсаджується із зовнішнього боку кущами (живою огорожею). Технологічні щілини між елементами й секціями огорожі, її нижнім краєм та землею не повинні дозволяти тварині самостійно залишити майданчик або заподіяти собі травму (до 70 мм або глухі).

2.7. Обов’язкова наявність освітлення майданчика, яке повинне забезпечувати повноцінну роботу майданчика у вечірній час.

2.8. Майданчик оснащується інформаційною вивіскою з назвою та відомостями про його призначення, а також спеціальними табличками з інформацією про потенційну небезпеку (наприклад, “Обережно – робота службових собак”) по периметру майданчика.

2.9. Майданчик повинен зазначатися вивіскою (п. 2.8) з наступною інформацією: структурна підпорядкованість, назва, П. І. Б. відповідальної особи з контактним телефоном, телефон комунального підприємства “Центр ідентифікації тварин” із зазначенням відповідальної особи, розклад роботи майданчика, список інструкторів-дресирувальників та ін.

Поруч з інформаційною вивіскою може знаходитися стенд (стенди) з інформацією про спонсорів та меценатів, за сприяння яких відбувається благоустрій та експлуатація майданчика.

3. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

3.1. Визначення території та обладнання майданчиків у відповідності до типового проекту забезпечується районними у м. Києві державними адміністраціями за рахунок районних бюджетів, комунальних платежів за утримання собак, що надходять до районних управлінь житлового господарства.

3.2. Районні управління житлово-комунального господарства забезпечують обслуговування та відповідний технічний і санітарний стан майданчиків, а саме:

– належний зовнішній вигляд у відповідності до типового проекту;

– необхідний поточний ремонт з метою підтримання в працездатному та безпечному стані обладнання, інвентарю та огорожі;

– за необхідністю проводять лабораторний контроль якості ґрунту на наявність патогенних мікроорганізмів та гельмінтів;

– у випадку виявлення зооантропонозних захворювань в термін не менш ніж 3 доби замовляють дезінфекцію. Про факт проведення дезінфекції повинні свідчити відповідні інформаційні таблички.

3.3. Комунальне підприємство “Центр ідентифікації тварин” у взаємодії з районними у м. Києві державними адміністраціями, зацікавленими підприємствами та громадськими організаціями:

– бере участь у плануванні та надає пропозиції до типового проекту майданчика;

– проводить щорічний моніторинг щодо наявності майданчиків у районах м. Києва, а також їх технічного і санітарного стану;

– бере участь у розгляді скарг, пропозицій і заяв громадян та організацій, пов’язаних з обслуговуванням та експлуатацією майданчиків;

– розробляє та подає на затвердження у встановленому порядку нормативи, положення та інструкції щодо забезпечення функціонування майданчиків;

– забезпечує методичний процес і координацію навчальної та інформаційно-просвітницької роботи на майданчиках;

– бере участь у роботі комісій щодо складання іспитів та проведення тестування собак, які пройшли курс навчання на майданчиках.

3.4. Комунальне підприємство “Центр ідентифікації тварин” закріплює за майданчиком відповідальну особу та визначає перелік інструкторів-дресирувальників, помічників і стажерів, які допущені до практичних занять на ньому.

3.5. Відповідальна особа здійснює загальне управління процесом роботи майданчика та несе повну відповідальність за результати та ефективність цієї роботи.

3.6. Відповідальна особа щомісячно подає відомості щодо функціонування майданчика до комунального підприємства “Центр ідентифікації тварин” за встановленою формою.

3.7. Практичні заняття на майданчиках забезпечують інструктори-дресирувальники, які мають відповідну професійну підготовку та отримали реєстраційне свідоцтво встановленого зразка у комунальному підприємстві “Центр ідентифікації тварин”.

3.8. Практичні заняття з дресирування собак будуються за програмами, нормативами та методиками, що затверджені комунальним підприємством “Центр ідентифікації тварин”, або існуючими (включно міжнародними) за погодженням.

3.9. Під час практичних занять власники тварин повинні дотримуватись вимог Правил утримання домашніх собак та котів у м. Києві та інших нормативно-правових актів у цій сфері.

3.10. Собака, яка знаходиться на майданчику, обов’язково повинна мати жетон з індивідуальним ідентифікаційним номером, прикріплений до нашийника.

3.11. Інструктори-дресирувальники повинні проводити роз’яснювальну роботу серед власників собак щодо дотримання вимог Правил утримання домашніх собак та котів у м. Києві та інших нормативно-правових актів у цій сфері, а також протиепізоотичних заходів тощо.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ МАЙДАНЧИКІВ

4.1. Контроль за додержанням встановленого чинними нормативними актами порядку експлуатації та утримання місць та зон для вигулу тварин, а також їх нормативного, санітарного і технічного стану здійснює Головне управління контролю за благоустроєм м. Києва.

5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

5.1. Зміни та доповнення до цього Положення можуть бути внесені у порядку, встановленому чинним законодавством.

Заступник міського голови –
секретар Київради


О. Довгий

Додаток 4
до рішення Київради
від 25 жовтня 2007 р. N 1081/3914

Положення
про функціонування місць та зон для вигулу тварин у м. Києві

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про функціонування місць та зон для вигулу тварин у м. Києві (далі – Положення) визначає порядок їх визначення, а також вимоги до нормативного, санітарного та технічного стану.

1.2. Місця та зони для вигулу тварин створюються з метою:

– поліпшення санітарно-епідемічного та екологічного стану в місті;

– зменшення кількості конфліктних ситуацій, у т. ч. покусів собаками людей та інших тварин;

– підвищення рівня культури та громадської активності власників собак.

1.3. Визначення та облаштування належним чином місць та зон для, вигулу тварин покладається на районні у м. Києві державні адміністрації.

1.4. Обслуговування та забезпечення відповідного технічного та санітарного стану закріплених за ними місць та зон для вигулу тварин покладається на районні управління житлово-комунального господарства або на інших юридичних осіб (установи, підприємства або організації), за якими закріплені ці території.

1.5. На території місць або зон для вигулу тварин:

– власники потенційно небезпечних собак мають право вигулювати цих собак без повідка та намордника при наявності тестування за програмою “Собака-компаньйон”, що засвідчує спеціальний жетон;

– власники, собаки яких визнані як небезпечні, не мають права вигулювати цих собак без повідка та намордника.

1.6. Положення є обов’язковим для виконання відповідними структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та житлово-експлуатаційними організаціями всіх форм власності та підпорядкування.

2. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

2.1. Місце або зона для вигулу тварин – територія, на якій власник має право вільного вигулу тварини за умов дотримання вимог Правил утримання собак та котів у м. Києві та інших нормативно-правових актів у цій сфері.

2.2. Кількість місць для вигулу тварин на території житлового району, мікрорайону, кварталу визначається від кількості собак, що утримуються населенням цих територій. При цьому одночасно в місцях вигулу може вигулюватися не більше 10-ти тварин.

2.3. Зони для вигулу тварин мають бути відведені у кожному парку та сквері на території міста. Площа зони для вигулу тварин не повинна бути менша за 30 відсотків маршрутів, які розташовані на територіях парків та скверів.

Також у якості зон для вигулу тварин вважаються зони відчуження вздовж доріг та під лініями електропередач, санітарні зони навколо АЗС і т. п., пустирі, ліси, лісопосадки, території, що мало відвідуються (схили Дніпра), береги річок (крім територій пляжів та місць масового відпочинку).

2.4. Місця для вигулу тварин відводяться на території жилої, змішаної забудови, рекреаційних територіях спільного користування, в зоні відмежування залізничних колій, швидкісних автомагістралей, а також за кордонами санітарних зон водопостачання першої та другої категорії.

Пішохідна доступність до місць для вигулу тварин не повинна бути більшою за 400 метрів.

2.5. У центральній частині міста з великою кількістю населення і щільною забудовою допускається зменшення розмірів місць для вигулу тварин та їх кількості. Місця для вигулу тварин обладнуються в густозаселених районах міста з щільною забудовою у випадках відсутності природних місць, придатних для вигулу собак (лісопосадки, яри тощо), де вигул вже склався натуральним шляхом.

У проектах детального планування нових районів, кварталів житлової і змішаної забудови, їх реконструкції, перебудови слід обов’язково передбачити місця для вигулу тварин.

2.6. Місця для вигулу тварин визначаються на відстані не менше 40 метрів від житлових будинків, дитячих та спортивних майданчиків та об’єктів соціальної сфери згідно з Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.96 N 173.

Зменшення відстані в центральних щільно забудованих районах можливе лише за погодженням з Головним управлінням контролю за благоустроєм в м. Києві, Головним управлінням житлового господарства в м. Києві і Київською міською санітарно-епідеміологічною станцією, беручи до уваги місцеві умови, але не менше 25 метрів від вищевказаних об’єктів і майданчиків.

2.7. Покриття місць та зон для вигулу собак повинно бути піщано-земляним, гравійно-піщаним, з трави (суцільна низька рослинність), поверхня повинна бути рівною.

2.8. Всі місця та зони для вигулу тварин повинні бути обладнані спеціальними попереджувальними знаками, а також табличками з зазначенням назв та телефонів установ, які відповідають за їх технічний та санітарний стан. Крім цього, місця та зони для вигулу тварин повинні бути обладнані контейнерами для збору сміття та екскрементів.

2.9. Якщо відсутня можливість обладнання належним чином місць для вигулу тварин, або коли відстань до найближчого місця або зони для вигулу тварин перевищує 400 метрів, дозволяється вигулювати собак на прибудинкових територіях з тильної або технічної сторони будинку, про що повинен свідчити відповідний попереджувальний знак.

2.10. Використання місць та зон для вигулу тварин не за призначенням забороняється.

2.11. На місцях та зонах для вигулу тварин забороняється розводити вогнища, вживати спиртні напої, запускати салюти і фейєрверки та проводити інші подібні заходи, які можуть призвести до травмування тварин або виникнення конфліктних ситуацій.

2.12. У разі виявлення зооантропонозних захворювань на місцях або зонах для вигулу тварин, установи, підприємства або організації, що обслуговують відповідні ділянки, повинні забезпечити дезінфекцію місць та зон для вигулу тварин у термін не менш ніж 3 доби. Про факт проведення дезінфекції повинні свідчити відповідні інформаційні таблички.

3. КОНТРОЛЬ ЗА ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯМ

3.1. Контроль за додержанням встановленого чинними нормативними актами порядку експлуатації та утримання місць та зон для вигулу тварин, а також їх нормативного, санітарного та технічного стану здійснює Головне управління контролю за благоустроєм м. Києва.

4. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

4.1. Зміни та доповнення до цього Положення можуть бути внесені у порядку, встановленому чинним законодавством.

Заступник міського голови –
секретар Київради


О. Довгий

Држерело